SEAK-SEAK PANGGARUNGAN, HUTAPEA PANGARIBUAN
Browsing Category

Umpasa

Nasihat Orang Batak

Poda adalah nasihat,ajaran, amanat  yang diberikan kepada orang. Biasanya Orang Batak menasehati anaknya dengan memberikan poda dalam bahasa Batak, seperti contoh di bawah ini:1 Pantun hangoluan tois hamagoan. 2 Seang do tarup ijuk…

Umpasa Mangampu

Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan, Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon, Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon.